سفارش تبلیغ
صبا ویژن

سایت افزایش قد طبیعی/گروتالرداینامیک

سایت افزایش قد بطور طبیعی و تضمینی بدون نیاز به دارو و فقط از طرق حرکات کششی و تغذیه ای/ با پکیج گروتالرداینامیک ارزانتر از همه جا

اشعار - سایت افزایش قد طبیعی/گروتالرداینامیک

سایت افزایش قد طبیعی/گروتالرداینامیک سایت افزایش قد بطور طبیعی و تضمینی بدون نیاز به دارو و فقط از طرق حرکات کششی و تغذیه ای/ با پکیج گروتالرداینامیک ارزانتر از همه جا

میخواستم تصویر با تو بودن را نقاشی کنم، دیدم فاصله بینمان در ورق جا نمیشود، کمی نزدیکتر بیا میخواهم با تو بودن را حس کنم.

******
اگه چشمم تو رو خواست قول میدم چشممو ببندم، اگه زبونم تو رو خواست قول میدم گازش بگیرم ، اما اگه دلم تو رو خواست چه کار کنم.؟؟

******
سوختم باران بزن شاید تو خاموشم کنی / شاید امشب سوزش این زخم ها را کم کنی آه باران من سراپای وجودم آتش است / پس بزن باران بزن شاید تو خاموشم کنی .

اگر باران بودم انقدر می باریدم تا غبار غم را از دلت پاک کنم اگر اشک بودم مثل باران بهاری به پایت می گریستم اگر گل بودم شاخه ای از وجودم را تقدیم وجود عزیزت میکردم اگر عشق بودم اهنگ دوست داشتن را برایت مینواختم ولی افسوس که نه بارانم نه اشک نه گل و نه عشق اما هر چه هستم دوستت دارم .

******
اگه چشمات پرسید بگو ندیدمش... اگه گوش هات پرسید بگو نشنیدمش... اگه دستت لرزید بگو مال سرماست...اما اگه دلت لرزید به خودت دروغ نگو دوستش داری .
******
آسمان را قسمت کردند:.....تکه ای برای برکه.....تکه ای برای رود....تکه ای برای دریا
دلم را قسمت کردند:..........تکه ای برای تو....تکه ای برای تو......تکه ای برای تو .
سکوت جوابی غیرقابل پاسخ است .
******
چهار روش برای اتلاف وقت وجود دارد: کار‌نکردن، کم کار‌کردن، بد کار‌کردن و کار بیهوده‌ کردن .
******
اگر قرار باشد بایستی و به طرف هر سگی که پارس می‌کند سنگ پرتاب کنی، هرگز به مقصد نمی‌رسی .
******
اگر آدم خوبی با تو بدی کرد،چنان وانمود کن که نفهمیده‌ای. او توجه خواهد کرد و مدت زیادی مدیون تو خواهد بود .
******
شبی از شبها تو به من گفتی که شب باش: من که شب بودم و شب هستم و شب خواهم بود به امیدی که تو فانوس شب من باشی .
******
مهر یه چیزیه مهربونی یه چیز دیگه، عشق یه چیزیه عاشق شدن یه چیز دیگه، قلب و دل یه چیزیه اما توی قلب تو جا شدن یه چیز دیگه .
******
مبادا گفته باشی دوستت می دارم دلت را می بویم مبادا شعله ای در آن نهان باشد .
******
گفتی که دنیا را پر از غم دوست داری پس مطمئن هستم مرا هم دوست داری گفتی نمیخواهی ببارم عشق اما شعر غریبی را که گفتم دوست داری .
******
باز در کلبه ی عشق عکس تو مرا ابری کرد.عکس تو خنده به لب داشت ولی اشک چشم مرا جاری کرد .

******
دوستی شاید عشق است   که میسازدو میسوزد و شاید ترانه ایست که هر دم آوایش در دل جاریست لیکن هر چه هست زیباست .
هیچ وقت با خودت فکر کرده ای که انتهای این عشق ها چیست خرد شدن معشوقه های بی پروا و کم سو شدن امیدهای پوشالی و چیزی که آغاز شد باید پایانش را هم باور داشت .
******
من بی تو یک بوسه ی فراموش شده ام؛ یک شعر پر از غلط؛ یک پرنده ی بی آسمان؛ یک نسیم سرگردان؛ یک رویای نا تمام .
******
صدای یک بوسه به بلندای صدای گلوله ی توپ نیست اما انعکاس آن مدت زیادی باقی خواهد ماند؛پس عزیزم می بوسمت تا صدای عشق من تا مدت ها در قلبت انعکاس داشته باشد .
******
عشق را بشناس تا شادی را بشناسی . بدون عشق ، شادی وجود ندارد، نمی توانم به تو نشان بدهم که دوستت دارم . زمان این را نشان خواهد داد .
******
لذت عشق زمانی است که آن را نثار می کنی بیشتر از زمانی است که دریافتش می کنی پس بذار من عشقم را نثارت کنم .
******
هر کدام از ما چون فرشته ای با یک بال است . و تنها زمانی قادر به پرواز خواهیم بود که در آغوش هم باشیم .
******
کلید قلب ، زندگی و روح من... همه در دستان اوست . او مالک آن است فقط باید کلید را بچرخاند و بگذارد تا با تمامی شور و عشقم او را در بر گیرم .
******
با چشمان تو مرا به الماس ستارگان آسمان نیازی نیست این را به آسمان بگو.
******
عشق یعنی :چون خورشید،تابیدن بر شب های دوست و چون برف،ذوب شدن بر غم های دوست .
آدم عزیزانشو فراموش نمیکنه بلکه به ندیدنشون عادت میکنه.....تقدیم به کسی که عادت به ندیدنش مثل فراموش کردنش غیرممکنه من غریبه‌ی دیروزم. آشنای امروز و فراموش شده‌ی فردا. پس در آشنایی امروز مینگرم تا در فراموشی یه دنیا یادم کنی .

******

چشمانت را برای زندگی می خواهم اسمت را برای دلخوشی می خوانم دلت را برای عاشقی می خواهم صدایت را برای شادابی می شنوم دستت را برای نوازش و پایت را برای همراهی می خواهم عطرت را برای مستی می بویم خیالت را برای پرواز می خواهم و خودت را نیز برای پرستش .

******

عشق ابدی است و اگر نباشد عشق نیست .

******

زندگی زیباست ؛ نه در رویا بوسه زیباست ؛ نه برای هوس پرنده زیباست ؛ نه برای قفس دوست داشتن زیباست ؛ نه برای لمس کردن ؛ برای حس کردن پس بدون چه کسی تو رو دوست داره ؛ بخاطر خودت .

******

عشق را با هیچ تصویری نمیتوان نشان داد ....ولی همه تصویری از عشق در ذهن خود دارند!

******

هوس کوچ به سرم زده. شاید هم هجرت. نمی دانم. ز این بی دلی ها خسته شدم. دستانم را به دستان هیچ کس می سپارم و درد دل می کنم با درختان. دیوانگی هم عالمی دارد .

******

نازم به ناز آن کس که ننازد به ناز خویش ، ما را به ناز فروشان نیاز نیست تا خدا بنده نواز است به بنده چه نیاز است  .

زندگی قشنگه اگه با تو باشه... مرگ قشنگه اگه برای تو باشه... دلتنگی قشنگه اگه به خاطر تو باشه... من قشنگم اگه با تو باشم اما تو هرجور که باشی قشنگی .

******

وقتی هستی نیستم , وقتی نیستی هستم , وقتی هستم نیستی, وقتی نیستم هستی ای همه ی نیست شده ی هستی من, هستی من نیست می شود وقتی تو نیستی .

******

آن کس را که دوست دارید آزاد بگذارید اگر متعلق به تو باشد به پیش تو باز می گردد و گرنه از اول هم برای تو نبوده است .

******

عشق را دوست دارم نه در قفس بوسه را دوست دارم نه در هوس تورادوست دارم تا آخرین نفس .

******

روی دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع عشق آمد و گفت من بی سوادم .

******

اگر رفتم تو یادم کن. اگر مردم تو خاکم کن. اگر ماندم در این دنیا، به مهر خود تو شادم کن .

******

آنگاه که با دستانت واژه عشق را بر قلبم نوشتی سواد نداشتم اما به دستانت اعتماد داشتم حال سواد دارم اما دیگر به چشمان خود اعتماد ندارم...

******

. هر وقت تونستی برف رو سیاه کنی .پر کلاغ رو سفید کنی.آتیشو بوس کنی توی آب یه نفس عمیق بکشی .اون موقع منم میتونم فراموشت کنم...

******

این بی وفایی از دوست نیست از روزگار است...

******

وقتی دلم برات تنگ میشه میرم اون بالا پشت ابرا ریز ریز گریه میکنم پس هر وقت دیدی داره بارون میاد بدون دلم برات خیلی تنگ شده.

******

اگه کسی رو دوست داشتی امتحانش کن که اگه دوستت داشته باشه امتحانت میکنه.

******

زندگی آب راه‌ایی است به نام وفا... میریزد به جویی به نام صفا... میرود به رودی به نام عشق... میرسد به دریایی به نام وداع...

******

غروب شد....خورشید رفت ....افتابگردان دنبال خورشید می گشت ... ناگهان ستاره ای چشمک زد .. افتابگردان سرش را پایین انداخت اری گلها هرگز خیانت نمی کنند .

******

ازگل پرسیدم محبت چیست گفت : ازمن زیباتراست . ازافتاب پرسیدم محبت چیست گفت: ازمن سوزانتراست. ازشمع پرسیدم محبت چیست گفت:ازمن عاشقتراست. از خود محبت پرسیدم محبت چیست گفت: تنهایک نگاه است...

******

 شراب را دوست دارم چون رنگ خون است خون را دوست دارم چون در رگ جریان دارد رگ را دوست دارم چون به قلب راه دارد قلب را دوست دارم چون جایگاه توست...

******

چقدر سخت است گل آرزوهایت را در باغ دیگری ببینی و هزار بار در خودت بشکنی و آن وقت آرام زیر لب بگویی: گل من باغچه ی نو مبارک .

******

 بهتر است غرورتان را به خاطر کسی که دوستش دارید از دست بدهید،تا اینکه او را به خاطر غرورتان از دست بدهید...

******

آنگاه که با دستانت واژه عشق را بر قلبم نوشتی سواد نداشتم اما به دستانت اعتماد داشتم حال سواد دارم اما دیگر به چشمان خود اعتماد ندارم

******

به پایان امد این دفتر حکایت همچنان باقیست

 به صد دفتر نشاید گفت رسم حال مشتاقی.

******

و عشق باقی است...
تاریخ : سه شنبه 93/3/13 | 3:17 عصر | نویسنده : | نظرات ()

عشق هرگز به رنگ تردید در نمی آیدمحبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست.

******

هر کسی هم نفسم شد دست آخر قفسم شد .

******

غربت دیرینه ام را با تو قسمت می کنم تا ابد با درد و رنج خویش خلوت می کنم رفتی و با رفتنت کاخ دلم ویرانه شد من در این ویرانه ها احساس

غربت میکنم .

******

آرزوم بی تو محاله لحظه هام بی تو سواله بی تو مقصد خیلی دوره

 راه عشقم بی عبوره من نمی خوام تو خیالم بگمت عاشقت هستم دوست دارم که راستی راستی حس کنم تو رو تو دست .

******

روزی از عشق خودم را حلق آویز می کنم و آخرین آرزوی من این است در روی طناب اسم تو را حک کنم تا حداقل در مرگم فکر کنم همیشه در کنارت خواهم بود .

******

در همه عالم گشتم و عاشق نشدم تو چه بودی که تو را دیدم و دیوانه شدم گفتمش بی تو چه میباید کرد ؟ عکس رخساره ی ماهش را داد .. گفتمش همدم شبهایم کو ؟ تاری از زلف سیاهش راداد .. وقت رفتن همه رومیبوسید به من ازدور نگاهش راداد .. یادگاری به همه داد و به من... انتظار سرراهش را داد ..!!

******

عشق شاید زود تو را عاشق و دلتنگ کند اما هرگز تو را سیر نمی کند .

******

مراقب گرمای دلت باش تا کاری که زمستان با زمین کرد زندگی با دلت نکند .

به غم کسی اسیرم که ز من خبر ندارد

 عجب از محبت من که در او اثر ندارد

غلط است هر که گوید دل به دل راه دارد

دل من ز غصه خون شد دل تو خبر ندارد

******

گلهای یاس تو باغچه غروبا بهونه میگیرن همشون یه عهدی بستن سر خاک تو بمیرن.

******

کاش می شد عشق را ابراز کرد یا که عشق را با سحر اغاز کرد لحظه به لحظه دم به دم ساعت به ساعت خواهمت گر خوشم یا نا خوشم در هر دو حالت خواهمت .

******

 

اگه تو کوچه پس کوچ های دلم گم شدی.دنباله کسی نگرد که آدرس بهت بده چون غیر از تو کسی اونجا نیست .

******

می رسد روزی که بی من روزها رو سر کنی می رسد روزی که مرگ رو باور کنی می رسد که تنها در کنار قبر من شعر های کهنه ام رامو به مو از بر کنی

******

زندگی به من آموخت که چگونه گریه کنم ام گریه به من نیاموخت که چگونه زندگی کنم.....تو نیز به آموختی چگونه دوست بدارم اما به من نیاموخت که چگونه تو رو فراموش کنم

******

عشق چون ساعت شنی است . با خالی شدن مغز ، قلب پر می شود

******

زندگی مثل پیانو است ، دکمه های سیاه برای غم ها و دکمه های سفید برای شادی ها . اما زمانی میتوان آهنگ زیبایی نواخت که دکمه های سفید و سیاه را با هم فشار دهی .

******   

داستان غم انگیز زندگی این نیست که انسانها فنا می شوند ، این است که آنان از دوست داشتن باز می مانند همیشه هر چیزی را که دوست داری به دست نمی آوریم پس بیایید آنچه را که به دست می آوریم دوست بداریم.

******

بهای عشق چیست ؟بجز عشق ؟

******

عشق در لحظه ای پدید می آید ، دوست داشتن در امتداد زمان ، این اساسی ترین تفاوت میان عشق و دوست داشتن است .

نمی خوام بگم قدر یک دنیا دوستت دارم چون دنیا یک روز تموم می شه نمی خوام بگم سیاهی چشات مثل شب پر ستاره است چون شب هم بالاخره تموم می شه نمی خوام بگم دوستت دارم چون دوستت ندارم بلکه عاشقتم.

******

خوشبختی به کسانی روی می آورد که برای خوشبخت کردن دیگران می کوشند .

******

محبت را به هیچ چیز تشبیه نتوان کرد زیرا که هیچ چیز دقیق تر و لطیف تر از محبت نیست.

******

آنان که از خود عشق ساطع می کنند با عشق زندگی می کنند و با عشق نیز نفس می کشند ، دیگران را به سمت خود می کشانند .

عاشق هر که هستید ، با وفاداری به او عشق بورزید.

******

عشق قانون نمی شناسد ، دوست داشتن اوج احترام به مجموعه ای از قوانین عاطفی است .  

******

عشق ویران کردن خویش است ، دوست داشتن ساختن است .

******

عشق و دوست داشتن از پی هم می آیند ، اما هر گز در یک خانه منزل نمی کنند .

 ******

یافتن دوستان خوب سخت است سخت تر از آن ترک آنهاست .

******

داشتن علم بهتر از داشتن ثروت است، ولی نداشتن ثروت بدتر از نداشتن علم است .

******

  لحظه ها گذرا و خاطرات ماندگارند حاضرم تمام هستیم را بدهم تا لحظه ها ماندگار و خاطرات گذرا شوند .

******

چه خوب می شد اگر، اطلاعات را با عقل اشتباه نمی گرفتیم و عشق را باهوس و حقیقت رابا واقعیت و حلال را با حرام و دنیا رابا عقبی و رحمان را با شیطان .

******

وقتی از کسی کینه‌ای به دل می‌گیری در واقع دشمن را به قلب خود راه داده و برای او جایی تعیین کرده‌ای. سعی کن خانه دلت را تنها از دوستان پرکنی و هرگز گوشه‌ای از آن را در اختیار دشمنان نگذاری .

آغوش پارکینگی است که جریمه ندارد !!!! بوسه تصادفی است که خسارت ندارد !!!!

******

شمع دانی به دم مرگ به پروانه چه گفت؟ گفت ای عاشق بیچاره فراموش شوی... سوخت پروانه ولی خوب جوابش را داد گفت طولی نکشد نیز تو خاموش شوی .

******

تو را آتش عشق اگر بسوخت مرا بین که از پای تا سر بسوخت .

******

قلب خانه ای است با دو اتاق خواب در یک رنج و در دیگری شادی زندگی می کند . نباید زیاد بلند خندید و گرنه رنج در اتاق دیگری بیدار می شود .

******

قفس داران سکوتم را شکستند/دل دائم صبورم را شکستند/به جرم پا به پائی عشق رفتن/پرو بال عبورم را شکستند/مرا از خلوتم بیرون کشیدند/چه بی پروا حضورم را شکستند/تمنا در نگاهم موج می زد/ولی رویای دورم را شکستند

******
صدای پایت خوش آهنگی بود برایم عمیقتر از مثنوی سکوتت گویاترین نجواهای عاشقانه و نگاهت صمیمی ترین پیوند .
******
خانه های جدول زندگیم را دستان مهربانت یک به یک پر کرد و رمز جدول چنین بود: دوستم بدار

******
اگر دو تا بودی می زاشتمت روی چشمام حالا که یک دونه ای جات همیشه تو قلبمه .

******

فقط اسمی به جا مانده از آنچه بودم و هستم دلم چون دفترم خالی قلم خشکیده در دستم گره افتاده در کارم به خود کرده گرفتارم به جز در خود فرو رفتن چه راهی پیش رو دارم رفیقان یک به یک رفتند مرا با خود رها کردند همه خود درد من بودند گمان کردم که همدردند .

******
می خواستم برایت هدیه ای بفرستم نسیم گفت مرا بفرست تا موهایش را نوازش کنم باران گفت مرا بفرست تا صورتش را بشویم و اشکهایش را پاک کنم ناگهان قلبم گفت مرا بفرست تا دوستش داشته باشم و تو همه وجودم شدی .
******
صدایم در برابر صدایت بی صداست، چشمانم در برابر چشمانت نابیناست، خنده هایم در کنار خنده هایت خالیست، پس بدان بی تو هیچم، تنهایم نگذار تا با تو هم آواز شوم .
******
عاشق و مجنونت شدم .نخونده مهمونت شدم. کلی پریشونت شدم. شمع تو شمدونت شدم .خاک تو گلدونت شدم . خادم دربونت شدم . عمری غزل خونت شدم . شعرای ارزونت شدم اما یه جوری مجنونت شدم.
******
از پشت شیشه های بزرگ دلتنگی گریه میکنم و آرزو میکنم که کاش برای یک لحظه فقط یک لحظه آغوش گرمت را احساس کنم ، میخواهم سر روی شانه های مهربانت بگذارم تا دیگراز گریه کم نشوم.

******
یادت باشه...گاهی وقت ها مثلا آخر شب ها که می خوای بخوابی یه دل تنهایی هست که یکم اون ور تر می تپه برای تو .
******
فاصله عشق های معمولی را از بین میبرد و عشق های بزرگ را شدت می بخشد
مانند باد که شمع را خاموش می کند و اتش را شعله ور می سازد
پس بیا فاصله ها را کم کنیم از غم عشقمون کم کنیم .

تاریخ : سه شنبه 93/3/13 | 3:15 عصر | نویسنده : | نظرات ()

دلت که شکست سرت را بالا بگیر ....تلافی نکن ، فریاد نزن ، شرمگین نباش ، حواست باشد دلت شکسته ، گوشه ش تیز است ....

مبادا دل و دست آدمی را که روزی دلدارت بود زخمی کند....

مبادا فراموش کنی شادی اش آرزویت بود....

صبور باش و ساکت ....بغضت را پنهان کن....رنجت را پنهان تر....

******

سال ها رفته باز تپش گرم ترین خاطره ها می فشارد دل خاموشم را به تو می اندیشم و به آن ثانیه هایی که گذشت  و به بی تابی قلبی که شکست تو بیا باران باش وبر این تازه گل خسته ببار تو بیا اتش باش تو بیا جاری باش تو بیا باور کن.... عشق هم حس غریب تپش آیینه هاست تو بیا آیینه باش...

******

هفت مورد که بدون هفت مورد دیگر خطرناک هستند:

یک:ثروت ، بدون زحمت                    دو:لذّت ، بدون وجدان                 سه:دانش ، بدون شخصیّت                      چهار:تجارت ، بدون اخلاق             پنج:علم ، بدون انسانیت                شش:عبادت ، بدون ایثار              هفت:سیاست ، بدون شرافت .

******

باید که دانست جاده های زندگی را خدا هموار می کند ، کار ما فقط برداشتن سنگریزه هاست . پس این همه ناله و فریاد چرا؟

******

هرچه از دست رفت بگذار برود ! چیزی که به التماس آلوده باشد ارزش خواستن ندارد ، حت?ّی

زندگی .

******

قصّه از پنجره ای است که گره خورده به بغض ، یک طرف خاطره ها....یک طرف فاصله ها....در همه آواز ها حرف آخر زیباست....آخرین حرف تو چیست ؟تا به آن تکیه کنم ، حرف من دیدن خوشبختی تو در فردا هاست....

******

زندگی چون قفسی است تنگ پر از تنهایی وچه خوب است زمان غفلت آن زندانبان و بعد از آن هم پرواز .

******

دنیا را بد ساختند:کسی که دوستش می داری ، دوستت ندارد ، کسی که تو را دوست دارد ،دوستش نداری ، امّا کسی که دوستش داری و او هم تو را دوست دارد به رسم و آیین زندگانی به هم نمی رسید و این رنج است زندگی یعنی این .

******

سرگشته چو پرگار همه عمر دویدیم

آخر به همان نقطه که بودیم رسیدیم

******

به یادت می آورم تا همیشه بدانی که زیبا ترین منش آدمی محبّت اوست پس محبّت کن چه به دوست چه به دشمن . که دوست را بزرگ کند ودشمن را دوست .

******

خواهم که شبی سرزده آیم به سرایت

گویم ز غم دل سخنی چند برایت

زلف بکشم ، بوسه زنم بر لب نوشت

دیگر ندهم گوش به آن چون و چرایت

******

عید من آن روزی است که زحمت یک سال دهقان شام یک شب پادشاه نباشد .

******

در این شهر صدای پای مردمانیست که همچنان که تو را می بوسند ، طناب دار تورا می بافند ، مردمانی که صادقانه دروغ می گویند و خالصانه به تو خیانت می کنند....

در این شهر هرچه تنها تر باشی پیروزتری .

******

سلامتی دریا که همه از لبش خاطره دارن .

******

فقط غروب جمعه نیست که دلگیر است....کافیست دلت گیر کسی باشد....

******

بر بند دلت میاویز  رخت خاطره ام را ، گردباد های فراموشی حرمت نمی شناسند .

******

روزگاری است سهراب : همه از هم دورند ، همه از هم بیزار ، نا رفیقی باب است ، نا مردان بسیار ، کاش به ما می گفتی :خانه ی دوست کجاست.

******

تمام محبّت خود را به یکباره برای دوستت ظاهر مکن ، زیرا هر وقت اندک تغییری مشاهده کرد تو را دشمن می پندارد .

******

کاش اینگونه زندگی کنیم : ساده امّا زیبا....مصمّم امّا بی خیال....متواضع امّا سربلند....مهربان امّا جدّی....عاشق امّا غافل .

******

سخت است حرفت را نفهمند ، سخت تر این است که حرفت را اشتباه بفهمند............

حالا می دانم که خدا چه زجری می کشد ، وقتی این همه آدم حرفش را نمی فهمند که هیچ  اشتباهی هم فهمیده اند .

******

بزرگترین مصیبت برای انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد ، نه شعور لازم برای خاموش ماندن .

******

جالب است ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است جز احوالم را....

******

رنج کشیدن بدون شکوه کردن یگانه درسی است که باید در زندگی آموخت....

******

ساده که باشی زود حل می شوی ، می روند سراغ مسئله ی بعدی....

******

مانند هیزم های مصنوعی شومینه می سوزم و پایان ندارم ....درد یعنی این....

******

اگر مردم فقط برای ترس از تنبیه شدن و یا به امید پاداش گرفتن خوب هستند باید خیلی متا?سّف باشیم .

******

خدایا ، نمی دانی چه لذّتی دارد که گاه خدایی داشته باشی به وسعت دستانی که هیچگاه از سوی آسمان خالی بر نمی گردند .

******

بعضی ها خیلی فقیرند تنها دارایی شان پول است....

******

سه چیز باز نمی گردد : زمان ، کلمات و موقعیّت ها ،

سه چیز نباید از دست برود : آرامش ، امید و صداقت ،

  سه چیز قطعی نیست : رویا ها ، موفّقیت و شانس ،

سه چیز  بسیار با ارزش هستند : عشق ، اعتماد به نفس ، دوست واقعی .

******

بیچاره فرهاد نانوا هم جوش شیرین می زند .

******

هنگام نوشتن ، قد قلم مهم نیست ، قامت اندیشه است که حرف می زند....

******

ای سهراب دیگر قایق جوابگو نیست ! کشتی باید ساخت اینجا مثل من بسیار است .

هفت شهر عشق را عطّار گشت      ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم .

******

شیشه ای می شکند یک نفر می پرسد که چرا شیشه شکست ؟آن یکی می گوید شاید این رفع بلاست دل من سخت شکست .هیچ کس هیچ نگفت ، غصّه ام را نشنید....از خودم می پرسم ارزش قلب من از

شیشه یک پنجره هم کمتر بود؟

******

در زندگی باید دانست :مرد ها گریه نمی کنند در غم خود می مانند و کم کم می سوزند .

******

ما در دوستیمان اینگونه ایم : پایدار تا پای دار !

******

 

زمین خوردن زیباست اگر مقصد خاک پای دوستان باشد.

******

هر وقت خواستی ببینی کسی دوستت داره توی چشماش زل بزن تا عشقو توی چشماش ببینی اگه نگات کرد عاشقته اگه خجالت کشید برات میمیره اگه سرشو انداخت پایین و یه لحظه رفت تو فکر بدون که بدون تو میمیره ******

 شکسپیر میگه : هرگز به دنبال کسی نباش که بتونی با اون زندگی کنی بلکه به دنبال کسی باش که نتونی بدون اون زندگی کنی

******

فراموشم مکن هرگز / ولی گاهی به یاد آور / رفیقی را که می دانی / نخواهی رفت از یادش

******

هیچوقت کسی رو که دوست داری به خاطر غرورت از دست نده همیشه سعی کن غرورت رو به خاطر کسی که دوست داری از دست بدی.

******

 من امشب از غزل از مثنوی از گریه سرشارم / سرم را میگذارم بی تو روی شانه ی تارم پری های خیالم ناگهان در رقص می آیند / که تو شرقی ترین آئینه می آیی به دیدارم سرت را میگذاری روی زیر اندازی از چشمم / نگاهم میکنی چشمی که عمری کردی انکارم دل من گر چه چشم زخمی اسفندیار اما / چگونه میتوانم از نگاهت دست بر دارم تو رفتی و منم ماندم با شعر و سه تار اما / به دندان پشت دستم مینویسم دوستت دارم

 ******

 کاش هرگزدرمحبت شک نبود ؛ تک سوارمهربانی تک نبود ؛ کاش برلوحی که برجان دل است ؛ واژه تلخ خیانت حک نبود

******

 

زمستون  از راه رسید سردت شد خبرم کن تا بیام واست بسوزم رفیق.

******

دوستت دارم اما نه به اندازه ی بارون ، چون یه روز بند میاد . دوستت دارم اما نه به اندازه ی برف ، چون یه روز آب می شه . دوستت دارم اما نه به اندازه ی گل ، چون یه روز پژمرده می شه . دوستت دارم به اندازه ی دنیا ، چون هیچ وقت تموم نمی شه دوستت دارم کمتر از خدا و بیشتر از خودم چون به خدا ایمان دارم و به تو احتیاج .

******

در دنیای بچه ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم برنده هست ولی در دنیای بزرگتر ها هر کی زودتر بگه دوستت دارم بازنده است .

******

تکیه گاه خستگی هایم با تو می مانم بی آنکه دغدغه های فردا داشته باشم زیرا می دانم فردا بیش از امروز دوستت خواهم داشت .  

شنیدم که شمشیر یکی را دوتا می کند بنازم به شمشیرعشق که دوتا رایکی می کند

******

آنگاه که ضربه های تیشه زندگی را بر ریشه آرزوهایت حس میکنی؛ به خاطر بیاور که زیبایی شهاب ها از شکستن قلب ستارگان است .

******

ما همیشه صداهای بلند را میشنویم، پررنگ ها را میبینیم، سخت ها را میخواهیم. غافل ازینکه خوبها آسان میآیند، بی رنگ می مانند و بی صدا می روند

******

فریاد من از داغ توست ...... بیهوده خاموشم مکن ...... حالا که یادت میکنم ...... دیگر فراموشم مکن ...... همرنگ دریا کن مرا ...... یکبار معنا کن مرا ......

******

همیشه زندان من است آتشکده عشق تو از آن من است آن روز که لحظه وداع من و توست آن شوم ترین لحظه پایان من است

******

دستی که بسته است پایی که خسته است دل را که عاشق است حرفی که صادق است شعری که بی‌بهاست شرمی که آشناست دارایی من است ارزانی شماست .

******

به من میگفت : آنقدر دوست دارم که اگر بگویی بمیر می میرم . . . . . .  باورم نمی شد . . . . فقط برای یک امتحان ساده به او گفتم بمیر . . . ! سالهاست که در تنهایی پژمرده ام کاش امتحانش نمی کردم .

******

 همیشه انقدر ساده نرو و مگذر لااقل نگاهی به پشت سرت کن! شاید کسی در پی تو می دود و نامت را با صدای بی صدایی فریاد میزند! و تو
تاریخ : سه شنبه 93/3/13 | 3:13 عصر | نویسنده : | نظرات ()

زندگی را تو بساز ، نه بسازند و تو پذیری بی حرف ، زندگی یعنی جنگ ، تو بجنگ ، زندگی یعنی عشق تو به آن عشق بورز .

******

صبورانه در انتظار زمان بمان هرچیز در زمان خودش رخ می دهد‌ ،

باغبان حت?ّی اگر باغش را غرق آب کند‌‌ ، درختان خارج از فصل میوه

نمی دهند .

******

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر  اندازیم

فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم .

******

سخت است کوه درد باشی و دیگران به آرامش ظاهرت حسادت کنند .

******

درد ها فراموش خواهند شد امّا همدرد ها هرگز  .

******

برای همه خوب باش انکه فهمید همیشه در کنارت خواهد بود .

و آن کس که نفهمید روزی دلش برای خوبی هایت تنگ خواهد شد .

******

کاش در توانم بود آنقدر خوب باشم که اگر روزی نبودم ، بگویند:یادش بخیر  .

******

هرجای خستگی هایت ایستاده ای به آسمان نگاهی کن خدا برایت دری خواهد گشود .

******

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمش برای ماندن حاضرند هزار رنگ باشند .

بزرگترین لطمه ی دنیا ، مرگ نیست ، بزرگترین لطمه  آن چیزی است که در عین حیات در ما می میرد , به نام انسانیّت .

******

برای بعضی از درد ها نه می توان گریه کرد نه می توان فریاد زد فقط می توان نگریست وبی صدا شکست .

******

خدایا با که گویم ماجرای حسرت دل را که یک دنیا سخن دارم ولی از بغض خاموشم .

******

قندیل قصّه ی جاودانگی قطره هایی است که اسیر جاذبه ی زمین نشده اند استوار  باش تا جاودان بمانی .

******

چهار چیز کمش هم زیاد است :فقر ، درد ، دشمنی ، آتش .

من و خداوند هر روز نادیده می گیریم :او خطا های مرا و من الطاف او را.

******

مثل ساحل آرام باش تا همگان مثل دریا بی قرارت باشند .

******

آهسته گفت: خدا نگهدارت ،‌‌ در را بست و رفت ،  آدم ها چه ساده مسئولیت خود را به گردن خدا می اندازند .

******

منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش .اشک هایت را با دست های خودت پاک کن , همه رهگذرند .

******

نمی دانم از چه می نالید فرهاد ؟ او که تمام زندگیش شیرین بود .

******

تنها چیزی که فروغش به خاموشی نمی گراید :خاطرات پاک به یاد هم بودن است .

******

دل اگر مهر عزیزان نشود تنگ      

نامش هرگز ننهم دل که به آن گویم سنگ .

******

هنگامی که دل کسی را می شکنی صدای شکستنش را به خاطر بسپار تا هنگامی که دلت را می شکنند رو به آسمان نکنی و بگویی:خدایا به کدامین گناه.

******

بعضی حرف ها را نباید زد و بعضی را نباید خورد ، بیچاره دل چه می کشد ؟

میان این همه زد و خورد .

******

دلم به حال پسری سوخت که وقتی گفتم :کفش هایم را خوب رنگ بزن ، گفت : خیالت راحت باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه می کنم.

******

روزگار عجیبی داریم گاهی  گریه می کنیم به روزهایی که می خندیدیم و گاهی می خندیم به روز هایی که گریه می کردیم .

******

مهربانی را از درخت شکوفه زده آموختم ، چون وقتی به او لگد زدم ، روی سرم شکوفه ریخت .

******

ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم شاید رنگ مورد علاقه یکدیگر نباشیم ولی روزی برای کامل کردن نقّاشی مان دنبال هم خواهیم گشت .

******

به سلامتی کاج که در اوج زمستان ذات سبزش را نشان می دهد وگرنه در تابستان ، هر علف هرزی هم ادّعای سبزی داره .

******

تکیه بر بالش غربت زده ام در همه عمر                       

 تا که از بهر دونان منّت دونان نکشم

******

بدان که نماز زیاده خواندن ، کار پیر زنان است ،

و روزه ی فزون داشتن ، صرفه ی نان است ،

و حج نمودن ، تماشای جهان است ، 

   امّا نان دادن کار مردان است .

******

 

هر چه هم بی انتها غم را تمامش می کنم

لحظه های دوریت را کم حسابش می کنم

سهم من تنها همین کابوس رویا گونه است

من خود این تعبیر می دانم رسایش می کنم

بغض میپیچد در این جا از غریبی ها ولی

 بی درنگ اینک صدایم را رهایش می کنم

می شوم متروک در کنج حیاط در همی

بی تو من این قصّه را روزی کتابش می کنم

فصل اوّل می نویسم سرد سرد است انتظار

سردی این فصل را از تو جدایش می کنم

قصّه ام با بودن تو گرم احساس است بیا

صفحه های دفترم عمرم فدایش می کنم .

صبح ، خورشید آمد ،

دفتر مشق شبم را خط زد ،

پاک کن بیهوده است ،

اگر این خط ها را پاک کنم ،

جایشان معلوم است ،ای خدا خط خوردگی دفتر مشقم از توست ، تو بگو من کجا حق دارم مشق هایم را روی کاغذ های باطله با خود ببرم ؟؟

می روم دفتر پاکنویسی بخرم زندگی را باید از سر سطر نوشت .

******

از عمر من انچه هست برجای      بردار و به عمر لیلی افزای

گرچه ز غمش چو شمع سوزم     جز بی غم او مباد روزم .

******

 

خدایا!

کودکان گل فروش را می بینی؟

مردان خانه به دوش....

دختران تن فروش....

مادران سیاه پوش....

محراب های فرش پوش....

پسران کلبه فروش....

زبان های عشق فروش....

انسان های آدم فروش....

همه را می بینی؟

می خواهم یک تکّه از آسمانت را بخرم دیگر زمینت بوی زندگی نمی دهد .

احساس می کنم بد بازی را باخته ام....حواست هست !

من یارت بودم نه حریفت .

به قول سهراب باغبانی پیرم ، که به غیر از گلها از همه دلگیرم .

کوله ام غرق غم است ، آدم خوب کم است .

عدّه ای کور و کرند ، اندکی هم پکرند . عدّه ای بی خبرند

و میان رفقا

عدّه ای مثل شما تاج سرند .

******

امشب صدای تیشه از بیستون نیاید

شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

******

حکایت عجیبی است....رفتار ماادم ها را خدا می بیند و فاش نمی کند....مردم می بینند و

 فریاد می زنند .

قفسم را مشکن تو مکن آزادم

گر رهایم سازی به خدا خواهم مرد

من به زنجیر تو عادت دارم

تو محبّت  بگذار

تا عمری هست من بمانم

چواسیری به حریم قفست

******

       خوبی باد بادک اینه که می دونه زندگیش به یک نخ نازک بنده ، ولی باز هم تو آسمون می رقصه و می خنده.

******

همیشه چوب سوختنی نیست ، خوردنی هم هست ، گاهی چوب سادگیمون رو می خوریم .         

عجب خیّاط نا مردی است دنیا ! دل هیچکس را برای من تنگ ندوخت .

******

تلخی روزگار اینه که خیلی چیزا رو میشه خواست ، امّا نمیشه داشت .

******

بیچاره عروسک ،دلش می خواست زار زار  بگرید امّا:خنده را بر لباسش دوخته بودند .

******

هر صبح پلک هایت فصل جدیدی از زندگی را ورق می زند....سطر اوّل همیشه این است:خدا همیشه با ماست ، پس بخوانش با لبخند....

******

خداوندا:خسته ام از فصل سرد گناه و دلتنگ روز های پاک ! بارانی بفرست چتر  گناه را دور انداخته ام.

کوچک که بودم کشتی هایم غرق می شدند  سریع برگی از دفترمشق هایم می کندم و دوباره یکی عین آن را می ساختم ! حالا ولی روز هاست که کشتی هایم غرق شده اند و تنها در حسرت آنم که چرا دیگر دفتر مشقی ندارم .

******

این روز ها خیلی ها زندگی نمی کنند فقط اِدامه می دهند .

******

خدایا خیلی ها دلم رو شکوندن شب بیا بریم سراغشون من نشونت میدم تو ببخششون .

******

آموخته ام اگر کسی یادم نکرد ، یادش کنم ، شاید او تنها تر از من باشد .

******

چه کلمه مظلومیست ((قسمت )),تمام تقصیر های ما را گردن می گیرد .

****** 

تنبلی کشتارگاه استعداد هاست .

******

 
تاریخ : سه شنبه 93/3/13 | 3:11 عصر | نویسنده : | نظرات ()

همیشه یادت باشد چیزی که امروز داری شاید ارزوی دیروزت بود . و بزرگترین آرزوی فردایت . پس همیشه سعی کن قدر چیزی رو که داری بدونی....

******

ما شقایق های باران خورده ایم

سیلی نا حق فراوان خورده ایم

ساقه ی احساسمان خشکیده است

زخم ها از تیغ و طوفان خورده ایم

تا چه بوده تا کنون تقصیرمان

تا چه باشد بعد از این تقدیرمان

******

این آینده کجا بود که بهترین روزهای عمرم را حرام دیدارش کردم .

******

آبی تر از ان هستیم که بی رنگ بمیریم

از شیشه نبودیم که با سنگ بمیریم

تقصیر کسی نیست که این گونه غریبیم

شاید خدا خواست که دلتنگ بمیریم

******

خداوند همه بهترین ها را با حرف (ب) آغاز می کند :

بهترین کلمه:خدا

بهترین نمره:بیست

بهترین مکان:بهشت

بهترین فصل:بهار

بهترین هدیه:به یاد هم بودن

******

سگی را خون دل دادم که با من آشنا گردد

ندانستم که سگ خون می خورد ، خون خوار می گردد .

******

باحسین از  یاحسین یک نقطه کم داردولی

با حسین بودن کجا و یا حسین گفتن کجا .

******

بعضیا بی غصّه پیرن

بعضیا با غم رفیقن

بعضیا از پیش عزیزن

هرگز از دل ها نمیرن

******

 

هر وقت سیلی خوردی بگو : یا زهرا

هر وقت دستت را بستند بگو : یا علی

هروقت بی یاور شدی بگو : یاحسن

هر وقت آب خوردی بگو : یا حسین

هروقت شرمنده شدی بگو : یا عبّاس

ولی اگر تشنه شدی ، آب خوردی ، بی یاور شدی ، دستت را بستند ،‌ سیلی خوردی ، شرمنده شدی ،بگو :امان از دل زینب (س) .

******

می پسندم زمستان را که معافم می کند از پنهان کردن دردی که در صدایم می پیچد و اَشکی که در نگاهم می چرخد و به همه می گویم :سرما خورده ام .

******

 

نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم

نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی

پشت دیوار نشستمیم چون گدا بر سر هر راهی

کس به غیر از تو نخواهم چه بخواهی چه نخواهی

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

******

زمان، حقیقت هیچ چیز را تغییر نمی دهد فقط باطن آدم ها را آشکار می کند.

******

همیشه بهترین و سخت ترین نمایش به بهترین بازیگر تعلّق دارد ، شاکی سختی های زندگی نباش ، شاید تو بهترین بازیگر خدا باشی .

******

کاش در کودکی می ماندیم ، آنجا که تنها تلخی زندگیمان شربت تبمان بود .

******

زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست                          

آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست

******

ما از هر صاحب دلی یک رشته فن آموختیم

عشق از لیلی و صبر از کوهکن آموختیم

گریه از مرغ صحر ، خود سواری از پروانه

صد سرا ویرانه شد تا دوستی آموختیم

******

تنها چیزی که از فردا می دانم این است که :

                                              خدا قبل از خورشید بیدار است .

پروردگارا:عاشقانه ستایشت می کنم ، امّا نه به خاطر ترس از آتش جهنّمت و نه به طمع بهشت زیبایت بلکه برای انکه شایسته ی ستایشی .

******

چه ها گفتند و نشنیدیم ، بدی کردند و بخشیدیم ، دلم از آدم ها بشکست ، ولی من باز خندیدم ....سکوتم حرف ها را دارد ولی چشم و دهان بسته ، جفا کردند ، وفا کردم . ببین ای خوب دیروزی کجا بودم کجا هستم .

******

خدایا رحمتت همیشه در حال باریدن است    

این ما هستیم که کاسه هایمان را بر عکس گرفته ایم .

******

 

 

زندگی یعنی :

بخند هر چند غمگینی ، ببخش هر چند مسکینی ، فراموش کن هر چند دلگیری ، اینگونه بودن زیباست  ، هرچند آسان نیست .

******

بنویسید به دیوار سکوت ،  عشق سرمایه ی هر انسان است ،

بنشانید به لب حرف قشنگ ، حرف بد وسوسه ی شیطان است ،

وبدانید که فردا دیر است ، واگر غصّه بیاید امروز ،

تا همیشه دلتان درگیر است ،پس بسازید رهی را که کنون ،

تا ابد سوی صداقت برود ، و بکارید به هر خانه گلی که فقط بوی محبّت بدهد

******

نه پای رفتنم اکنون نه بال پرواز است

از این چه سود که بر من در قفس باز است .

کاتب سرنوشت برای هرکسی چیزی نوشت ، نوبت ما که رسید ،قلم افتاد به خاک هیچ ننوشت ....خط تیره گذاشت ....وگفت:تو باش اسیر سرنوشت .

******

 هر از گاهی دریا هوس می کند به ساحلش سری بزند . مهم نیست ساحل تحویلش بگیرد یا نه ،مهم اثبات وفاداری است .

******

زندگی را طی کن و انگاه که بر بلندی قلّه اش ایستادی لبخند نثار سنگریزه هایی کن که پایت را خراشیدند .

******

خدا آن حس زیبایی است ؛که در تاریکی صحرا زمانی که هراس تو و سکوتت را می درد مگوید:کنارت هستم ای تنها.

******

از فشار زندگی نترسید به یاد داشته باشید فشار توده ای ذغال سنگ را به الماس تبدیل می کند .

******

دو چیز انسانیّت را در انسان هااز بین می برد :

یک :فریاد ، وقتی که باید سکوت کرد .

دو:سکوت ، وقتی که باید فریاد زد .

******

نوشته های روی شن مهمان اوّلین موج دریا هستند . امّا حکاکی های روی سنگ مهمان همیشگی تاریخ اند و دوستان خوب حک شدگان روی قلب اند و ماندگاران ابدی .

******

خدایا ، یه نگاه به خط تولید آدم سازیت بنداز  ,

خیلی از این آدم ها دل ندارند .

خداوندا ، دقیق یادم نیست آخرین بار چه وقت خودم را پیدا کردم؟ولی خوب یادم هست که هر وقت گم شدم دستم در دست تو نبود .

******

جاذبه ی سیب آدم را به زمین زد و جاذبه زمین سیب را

فرقی نمی کند سقوط ، سرنوشت دل دادن به هر جاذبه ای به جز خداست ******

خدایا در دو راهی زندگی ام تابلوات را محکم قرار بده.... نکند که با نسیمی ، راهم  را کج کنم .

******

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در ابتدای کمال....

بنگر که چگونه می افتی ؟ چون برگی زرد یا چون سیبی سرخ....

******

 

دعا می کنم زیر این سقف بلند روی دامان زمین هرکجا خسته شدی یا که پر غصّه شدی دستی از عجیب به دادت برسد و چه زیباست که آن دست خدا باشد و بس .

******

خداوندا؛آرامشی عطا کن تا بپذیرم انچه نمی توانم تغییر دهم

و قدرتی ده که تغییر دهم انچه نمی توانم بپذیرم

و بینش عمیقی ببخش تا بفهمم تفاوت این دو را .

******

دوست شایسته همانند عطر فروش است.اگر چیزی از عطرش به تو ندهد ,  بوی عطرش به تو خواهد رسید .

******

از فریب انسان ها دلگیر مشو ، اینان روی زمینی زندگی می کنند که روزی یکبار خودش را دور می زند .

پا هایت را جایی بگذار  که وقتی فیلم تکرار گام هایت را گذاشتند ؛ پشیمان نشوی .

******

بزرگترین خوشبختی دنیا را آنهایی دارند که به بدبختی دیگران نمی خندند .

******

همیشه شیرین ترین توت ها پای درخت ریخته در حالی که ما برای چیدن توت های کال چشم به بالاترین شاخه دوخته ایم و این است قصّه ی ندیدن .

******

آدمی تنها زمانی درگیر رویدادهای روزانه نخواهد شد که در حال اندیشه ای فرا تر از ان در حال پرواز باشد .

******

وقتی آینده ای نداری مثل این است که خانه ای روی آب بسازی،

ما یاد گرفته ایم که شناگر های خوبی باشیم .
تاریخ : سه شنبه 93/3/13 | 3:9 عصر | نویسنده : | نظرات ()

زندگی برگ بودن درمسیربادنیست          زندگی امتحان ریشه هاست

 

ریشه هم هیچ وقت اسیرباد نیست!

***

به سراغ من اگرمی آیید       نرم وآهسته بیایید

که مبادا ترک بردارد         چینی نازک تنهاییم

***

زندگی شهد گل است، زنبورزمان میخوردش

آنچه باقی می ماند،عسل خاطره هاست.

***

خانه ای ساخته ایم         سایه بانش همه عشق

زیرپافرش غرور            وحصارش همه تکرارصفا

ما دراین جمع لطیف         لطف دیدار تو رامی طلبیم

***

زندگی زیباست زشتی های آن تقصیرماست

درمسیرش هرچه نازیباست آن تدبیر ماست

زندگی آب روان نیست اما روان می گذرد

آنچه تقدیر من و توست همان می گذرد

***

1

 

 

 اگرچه دوست به ارزنی نمی خرد مارا

 به عالمی نفروشیم مویی ازسردوست را

***

عاشق بهترین هانباش،بهترین باش تابهترین ها عاشق توباشند.

***

یادمان باشد ز امروز خطایی نکنیم         گردرخویش شکستیم صدایی نکنیم

یادمان باشداگر گلی را بچیدیم                وقت پرپرشدنش سازونوایی نکنیم

پر پروانه شکستن هنرانسان نیست        گرشکستیم زغفلت من ومایی نکنیم

یادمان باشد اگر خاطرمان تنهاشد        طلب عشق زهر بی سروپایی نکنیم

***

سرمشق های آب بابا یادمان رفت          رسم نوشتن باقلم ها یادمان رفت

شعر خدای مهربان راحفظ کردیم          امّا خدای مهربان از یادمان رفت

***

وقتی کسی را نداری که به اوبیندیشی،به آسمان بیندیش،چون در آسمان کسی هست که به تو بیندیشد.

***

عشق یعنی اشک توبه در قنوت       خواندنش با نام غفارالذنوب

عشق یعنی چشم ها در رکوع         شرمگین از نام ستارالعیوب

عشق یعنی سرسجود ودل سجود         ذکریارب از عمق وجود

***

خدایا آن گونه زنده ام بدارکه نشکند دلی اززنده بودنم

وآن گونه بمیران مراکه کسی به وجدنیاید ازنبودنم

***

      رسم ماآوارگان ترک وفاودوست نیست      

رسم ما دریا دلان خشکیدن احساس نیست

مامحبّت رابه نام دوست ارزان می کنیم

***

شیشه شکستنی است،زندگی گذشتنی است،این فقط محبّت است که همیشه ماندنی است.

2

 

اگر در مغرفت یکتا نبودی       دلم بیهوده رسوایت نمی شد

عشق تنهاسهم مرغ عشق نیست        میتوان عاشق شد وگنجشک زیست

***

گراز یادم رود عالم،تو ازیادم نخواهی رفت

 به شرط آنکه گهگاهی توهم ازماکنی یادی

توشمعی هستی درقلبم که خاموشت نخواهم کرد

فراموشم نکن هرگز،فراموشت نخواهم کرد

***

هرکه یادش یادماست      سروروسالار ماست

یاد اودرمان ومهرش درقلب ماست

***

قلبی داشته باش که هرگز سختی سنگ رابه خود نگیردواحساسی داشته باش که هرگز آزار دهنده نباشد.

***

زندگی صحنه ی یکتای هنرمندی ماست

هرکسی نغمه ی خود خواند واز صحنه رود

صحنه پیوسته بجاست،خرّم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد.

***

عشق باروح شقایق زیباست        عشق باحسرت عاشق زیباست

عشق بانفس دقایق زیباست          عشق باحسرت بی تو بودن زیباست

***

به یاد رفیق است که دنیایم زیباست      باعشق رفیق است که دنیایم برپاست

فردا که زدنیا رفتم،این رفیق است که گوید:خاک رفیقم انجاست.

***

آوای باد انگار آوای خشکسالیست

 دنیابه این بزرگی یک کوزه ی سفالیست

باید که عشق ورزید،بایدکه مهربان بود

 زیراکه زنده ماندن هرلحظه احتمالیست

3

 

لحظات شادی خدارا ستایش کن       لحظات سختی خدارا جستجو کن

لحظات درد به خدا اطمینان کن     ودر تمامی لحظات خدارا شکر کن

***

ای کاش می شد عشق راتفسیرکرد،کاش می شدعمررا تکثیرکرد

روی این گردونه ی نامهربان،گرمی مهر تو را تصویرکرد.

***

به چشمی اعتماد کن که به جای صورت به سیرت تو می نگرد،

به دلی دل سپار که جای خالی برایت دارد و دستی رابپذیرکه بازشدن را

بهتر از مشت شدن بلد است.

***

باعشق زمان فراموش میشود وبا زمان عشق.

***

در عشق مثل خورشید،درمهربانی مثل بارن و درصداقت مثل چشمه باش.

***

سکوتم رابه باران هدیه کردم      تمام زندگی را گریه کردم

نبودی در فراق شانه هایت     به هرخاکی رسیدم تکیه کردم

***

گفتم توشیرین منی،گفت فرهادی مگر

گفتم خرابت می شوم،گفتی آبادی مگر

گفتم ندادی دل به من،گفتی توجان دادی مگر

گفتم فراموشم مکن،گفتی تو در یادی مگر

گفتم که خاموشم سالها،گفتی تو فریادی مگر

گفتم که بربادم مده،گفتی نبر بادی مگر

***

زندگی زیباست حتی اگر کور باشی      خوش آهنگ است حتی اگر کرباشی

مسحور کننده است حتی اگر فلج باشی      امّا بی ارزش است اگر ثانیه ای عاشق نباشی!

***

دستی که کمک میکند بهتر ازدستی است که دعا میکند. (کوروش کبیر)

4

 

کاش جای دسته گلی که فردا بر روی مزارم میگذارید،

امروز باشاخه گلی کوچک یادم کنی.

کاش به جای سیل اشکی که فردا مزارم رابارانی میکند،

امروز باتبسّمی دلم را شاد کنی.

من امروز به توو مهربانی هایت نیازمندم،فردا چه سود!

***

چه مهمان های بی دردسری هستند مردگان!

نه به دستی ظرف را چرک میکنند،نه به حرفی،دلی را آلوده،تنها به شمعی قانع اند واندکی سکوت...

***

خوبرویان جهان مهر ندارد دلشان      باید از جان گذردهرکه شود عاشقشان

روز اول که سرشتند زگل پیکرشان     سنگ اندرگِلشان بود همان شد دلشان

***

زندگی کوزه ی آبی خنک ورنگین است

 آب این کوزه گهی تلخ وگهی شور و گهی شیرین است

زندگی گرمی دلهای به هم پیوسته است

 تا درآن دوست نباشد،همه درها بسته است!

***

ای کاش دوستی انسانها مثل دوستی چشم ودست می شد،

چون وقتی دست زخم شده است،چشم گریه میکند،

ووقتی چشم گریه میکند،دست اشکش را پاک میکند...

***

نیما یوشیج درجشن یک سالگی فرزندش نوشت:

پسرم!یک بهار،یک تابستان،یک پاییزویک زمستان رادیدی،

از این پس!همه چیزجهان تکراری است،جز مهربانی!

***

دوست باشد کسی که درسختی        باری از دوش دوست بردارد

نه سربار زحمت خویش نیز     بر سربار دوست بگذارد

***

5

 

گاه این نازک دلم،یاد رویت میکند        گاه بادیدار گل،یاد بویت میکند

گاه با دلواپسی درکنار پنجره       ازهزاران قاصدک،پرس وجویت میکند

***

دریای بزگِ دور،یا گودال کوچک آب،فرقی نمی کند!

زلال که باشی آسمان درتوست...

***

گر خواهی که جهان درکفِ اقبال توباشد

خواهان کسی باش که خواهان توباشد

***

در زندگی هیچ وقت اشتباه مکن،   اگراشتباه کردی اعتراف مکن،

اگر اعتراف کردی التماس مکن،   اگر التماس کردی زندگی مکن!

***

شاید آن روزکه سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد،خبری از دلِ غمگین گل یاس نداشت...باید این طور نوشت:تاشقایق هست چه گلِ میخک وناز ویاس،تا نیاید مهدی(عج)،زندگی دشوار است...

***

دوست دارم شبی را باغم سرکنم       دفتری ازعشق باران تَرکنم

نام آن دفتر کنم دیوان عشق        عشق راعنوان آن دفتر کنم

***

به خدا گفتم:

بیا جهان را قسمت کنیم!

آسمان مالِ من،ابرهایش مال تو!

دریا مالِ من،موج هایش مالِ تو!

ماه مالِ من، خورشید مالِ تو!

خدا خنده ای کرد وگفت:

تو بندگی کن، همه چیز مالِ توحتّی من!

***

ازپنجره ی روزگار که بر درخت عمر می نگرم

خو شتر ازیاد رفیقان ثمری نیست

6

 

انسانهای خوب همانند گلهای قالی اند،نه انتظار باران را دارند ونه دلهره ی

چیده شدن!همیشه دائمی اند...

***

خوشا آنان که درگهواره مُردند      دو رنگی های دنیا راندیدند

***

این همه رنجی که دنیا بادل من میکند      بادل هرکس کند او ترکِ دنیامیکند

با خودم گویم که فردا ترک دنیا میکنم     چون توهستی نازنین امروزوفردا میکنم

***

زندگی کلبه ای چوبیست بادیوارعشق،هیچ طوفانی آن را خراب نمی کند،

مگر بی وفایی...

***

هیچگاه نفهمیدم چه رازیست بین دل ودستم؟

از دستم رفت به هرچه دل بستم...

***

قدّش به عشق نمی رسید...غرورم را زیر پایش گذاشتم...

افسوس که بازهم نرسید...

***

چه تلخ محاکمه میشوند،پاییز وزمستان!که برای جان دادن به درخت،

جان می دهند وچه نا عادلانه کمی آنطرف تر همه چیز به اسم بهار تمام میشود...

***

از استادی پرسیدند:آیا قلبی که شکسته بازهم میتواند عاشق شود؟

گفت:بله میتواند...

پرسیدند:آیا شما تاکنون از لیوان شکسته آب خورده اید؟

گفت:آیا شما هم بخاطر لیوان شکسته،دست از آب خوردن کشیده اید؟!

***

در روزگاری که خنده ی مردم بخاطر شکست توست،برخیز تابگریند!

***

7

 

اگر سرابی رادیدی وانمود کن سیرابی،

نگذار به دروغ خویش افتخارکند...

***

دلی را مشکن شاید خانه ی خداباشد،

کسی را تحقیرمکن شاید محبوب خداباشد،

ازکمکی دریغ مکن شاید کلیدبهشت باشد،

سرنماز اول وقت حاضرشو،شاید آخرین دیدارت باخداباشد...

***

نمی دانم...

نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد؟

نمی خواهم بدانم کوزه گراز خاکِ اندامم چه خواهد ساخت،

ولی بسیارمشتاقم که از خاکِ گلویم سوتَکی سازد،

گلویم سوتکی باشد به دست کودکی گستاخ وبازیگوش،

واویکریزو پی درپی دمِ گرم وچموشش رادرگلویم سخت بفشارد،

وخوابِ خُفتگان ِخفته را آشفته ترسازد،

بدین سان بشکند،سکوت مرگبارم...

***

بزرگترین افسوس آدمی آن است که حس میکند،میخواهد،اما نمی تواند...

وبه یاد می آورد زمانی راکه می توانست،اما نخواست...

***

زندگی اجباراست،مرگ اخطاراست،دوستی فقط یکباراست،

اما جدایی بسیار است...

***

آزارم میدهد دیدن منظره ای که مادری کودکش را سیلی میزند،

ولی کودک بازهم دامانش رارهانمیکند،

پس !کجاست آن قاضی تاحکم کند که مادرمنبع محبّت است یا کودک؟

(زنده یاد حسین پناهی)

***

8

 

 

خوشبختی مثل یک توپی است که وقتی در حرکت است به دنبالش میدویم،

و وقتی دردست ماست،به آن لگد میزنیم...

***

خدایا،به داده هایت،نداده هایت و گرفته هایت شکر،

که داده هایت نعمت،نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان اند...

خدایاشکر...

***

خدایا!

روزهاست از سقف لحظه هایم یاد تو می چکد،اگر باران نیاید،از این خانه میروم...

***

دو چیزبهترینند: گریستن از سر شوق،خنده از ته دل.

***

خدایا عاشقان رابا غم عشق آشنا کن 

 زغم های دگر غیرازغم عشقت رهاکن

تو خودگفتی که درقلب شکسته خانه داری

شکسته قلب من،جانا به عهدخود وفاکن

***

درجهان هرگز مشو مدیون احساس کسی

تانباشد رایگان مهرت گروگان کسی

گوهر خودرا نزن برسنگ هر نالایقی

صبر کن پیدا شود گوهر شناس لایقی

***

آغاز کسی باش    که پایان توباشد

***

به خاطر پابرهنه بودنم ازمن گذشت!

همانکه در راهش کفش هایم پاره شد...

***

9

 

 

زندگی باغی است که باعشق باقی است

مشغول دل باش نه دل مشغول

بیشتر غصّه های مااز قصه های خیالی است

پس بدان  اگر فرهاد باشی،همه چیز شیرین است

***

 برچسب‌ها: شعر

تاریخ : پنج شنبه 93/3/8 | 3:31 عصر | نویسنده : | نظرات ().: Weblog Themes By Slide Skin:.
درباره وب

سایت افزایش قد بطور طبیعی و تضمینی بدون نیاز به دارو و فقط از طرق حرکات کششی و تغذیه ای/ با پکیج گروتالرداینامیک ارزانتر از همه جا اعتماد شما، سرمایه‌ی ماست.
جستجودر این وبلاگ
در کل اینترنت
فال حافظ
لینک دوستان
برچسب‌ها وب
شعر (9)
فقر (1)
آخرین مطالب
فال روزانه


آرشیو مطالب
ساعت
حامیان اسلاید اسکین
امکانات وب


بازدید امروز: 59
بازدید دیروز: 82
کل بازدیدها: 81049